JIG 2024 Badge
Mere end en brændstofleverandør​

I DCC & Shell Aviation er vi eksperter i brændstof og alt omkring håndtering af flybrændstof. Vores erfaring, viden og rådgivning omkring fuel management dækker alle behov – fra design og planlægning af brændstofinfrastruktur eller -udstyr i lufthavne til sikring af operationel compliance i forhold til den globale JIG-standard og det lokal BL3-6-lovkrav i Danmark.

Herunder kan du læse mere om vores ekspertise og de løsninger, der sikrer vores kunder operationelle og kommercielle fordele, når det kommer til planlægning, certificering, opbevaring og forsyning af alle typer flybrændstof.

Teknisk Rådgivning

Med en solid lokal forankring og stærk global indsigt hjælper DCC & Shell Aviation aktører i dansk luftfart med teknisk rådgivning, projektplanlægning og regulatorisk compliance. Det har vi bl.a. gjort i forbindelse med forberedelserne af udbudsmaterialet for refuellers og tankanlæggene i Grønlands nye lufthavne – herunder analyse af trafikbehov og udarbejdelse af krav til sikkerhed, miljø og drift i et arktisk klima.

Som betroet partner har vi mangeårig erfaring i drift og certificering af helikopterfaciliteter, både offshore og onshore. Herunder på boreplatformene i Nordsøen, hvor vi sikrer brændstofinfrastrukturen for landets redningshelikoptere.

Vores eksperter står altid klar til at rådgive om tekniske krav til infrastruktur og udstyr for at sikre regulatorisk compliance i forbindelse med f.eks. udbuds- og udviklingsprojekter.

Auditering & Inspektion

DCC & Shell Aviation er eksperter med mangeårig erfaring i udførelse af Fuel Audits og inspektion for alle typer af kunder i dansk luftfart. Vores kontroller udføres altid i fuld overensstemmelse med både global og lokal lovgivning som f.eks. JIG, BL3-6 og Energy Institute

Gennem vores tætte samarbejde med Shells globale aviation-forretning er DCC & Shell Aviation en naturlig del af et globalt netværk bestående af 850 lufthavne i 32 lande.

Driftsmanualer

Med afsæt i vores store operationelle erfaring hjælper DCC & Shell Aviation vores kunder med løbende udvikling og optimering af drift og driftsmanualer. Vores rådgivning og store indsigt i den operationelle drift af brændstofforsyningen til lufthavne og fly sikrer pålidelighed i driften, træning af centralt personale og ikke mindst al nødvendig dokumentation og compliance for både personale, infrastruktur og udstyr.

QHSSE Management & Reporting

Som leverandør og teknisk rådgiver har vi stor erfaring med at håndtere alle aspekter af sikkerhed i forhold til brændstofinfrastruktur, ‑logistik og ‑håndtering. Vores detaljerede QHSSE-manualer og rapportering er et vigtigt redskab i luftfartens indsats for sikkerheden for personale, partnere og i processer. Altid i minutiøs overensstemmelse med gældende internationale og nationale sikkerhedsstandarder og lovkrav.

Denne hjemmeside bruger cookies i begrænset omfang. Du kan få oplysning om hvilke på denne side >