JIG 2024 Badge
Brændstof til alle

DCC & Shell Aviation er aktive i alle dele af landet i otte danske lufthavne og på Færøerne. Hertil kommer opgaver for lufthavne i Grønland. Her står vi både for at levere traditionel jetfuel og SAF, ligesom vi rådgiver, certificerer og driver centrale dele af brændstofinfrastrukturen sammen med kunder og partnere. Herunder kan du læse mere detaljeret om de brændstoffer, vi tilbyder kunder i Danmark.

Konventionelt jetfuel – JET A-1

Jet A-1 er et oliebaseret brændstof, der benyttes af fly med en jetmotor og er den mest udbredte type flybrændstof i dag. Brændstoffet har et tændpunkt på 38°C (100°F) og fryser først ved minus 47°C. De generelle specifikationer for Jet A-1 er UK-specifikationen DEF STAN 91-91 (Jet A-1), Nato code F-35 (tidl. DERD 2494) og ASTM-specifikationen D1655 (Jet A-1). Selv om Jet A-1 hovedsageligt benyttes i fly med jetmotor, bruges brændstoffet også til kompatible, dieselmotoriserede fly.

For mere information
Er du interesseret i at vide mere om Jet A-1, så finder du Shells produktkatalog her. Her findes yderligere detaljer om produktet såvel som dets MSDS, Material Safety Data Sheet.

Betaling og pris for private Jet A-1-kunder
Private flyejere, der ikke er anerkendt som et internationalt flyselskab, bliver afregnet dansk moms.

SAF

SAF, Sustainable Aviation Fuel, er en samlebetegnelse for mere bæredygtigt flybrændstof. I dag laves SAF typisk på affaldsbiomasse, f.eks. genanvendt madolie. SAF kan uden videre anvendes i hele den globale flyflåde og kaldes også Synthetic Parafinic Kerosene (SPK). I dag er SAF ikke godkendt af motorfabrikanter til 100 % brug. Derfor betegnes SAF også et drop-in brændstof, der kan iblandes konventionelt JET A-1 op til 50%.
Læs mere om SAF her.

Card Solutions & Bulk Delivery ​

DCC & Shell Aviation er den danske udbyder af Shells globale betalingskort til luftfarten, Shell Aviation Fuel & Fly.

Et Shell Fuel & Fly-kort gør det hurtigt og nemt at håndtere indkøb af flybrændstof og garanterer, at uanset hvor i verden du befinder dig, så er du garanteret adgang til nogle af de førende produkter på markedet og kompetent service.

Kontakt os på support@shellaviation.dk hvis du har spørgsmål eller ønsker at ansøge om et Shell Fuel & Fly-kort.

MSDS

Hent sikkerhedsdatablade til:

Denne hjemmeside bruger cookies i begrænset omfang. Du kan få oplysning om hvilke på denne side >