JIG 2024 Badge
DCC & Shell Aviation lander stor SAF-leverance i København

Dato

For at imødekomme voksende efterspørgsel på SAF fra flyselskaber etablerer DCC & Shell Aviation Danmark nu for første gang i Danmark et reelt lager af SAF. Søndag den 10. september leverede et tankskib en historisk stor mængde SAF til en tank på Oiltanking Copenhagen’s tanklager på Prøvestenen, som nu bliver afsættet for stabile forsyninger til aktørerne i dansk luftfart.

Med etableringen af et første storskala SAF-lager på dansk grund tager DCC & Shell Aviation nu endnu et skridt for at imødekomme stigende efterspørgsel på SAF*. Allerede inden nye EU-krav fra 2025 pålægger flyselskaber at flyve med en stigende andel af SAF, er luftfarten herhjemme godt på vej af eget initiativ. Det har skabt en kraftigt stigende interesse og efterspørgsel på SAF – noget, der nu baner vej for etableringen af et stort, landfast SAF-lager i Danmark.

Vi har i et par år overvejet at etablere en egentlig dansk forsyningsbase for SAF i stor skala. Fra vi i 2021 indledte det første samarbejde med Sønderborg Lufthavn om SAF-forsyninger på indenrigsruten til København, er det gået stærkt. Siden er Billund Lufthavn kommet med og senest Københavns Lufthavn via den SAF-aftale, vi har indgået med Air Greenland,” forklarer Sune Petersen, Head of Sustainability & Strategy i DCC & Shell Aviation Danmark.

Derfor tager man nu, sammen med Oiltanking Copenhagen, der ejer tankfaciliteterne på Prøvestenen, et nyt skridt i bestræbelserne på at styrke infrastrukturen og forsyningerne af SAF til det danske marked.

Fra Oiltanking Copenhagens tanke på Prøvestenen kan vi ikke alene sende SAF direkte ind i rørledningerne til Københavns Lufthavn. Vi kan også effektivt nå ud til de øvrige lufthavne gennem vores eksisterende forsyningsnetværk. På den måde bliver det nemmere for alle parter at få gjort SAF tilgængeligt som et skridt på vejen i luftfartens omstilling til mere bæredygtige energiformer,” siger Sune Petersen.

Prøvestenen er en central del af energiforsyningen i regionen

Oiltanking Copenhagen’s tankanlæg på Prøvestenen er rørforbundet med landets største lufthavn. Ifølge Karl Henrik Dahl, administrerende direktør i Oiltanking Copenhagen, er tankanlægget sammen med havnefaciliteterne på Prøvestenen, som drives af Copenhagen Malmø Port, helt afgørende for flytrafikken til og fra København. Samtidig giver den store kapacitet og koblingen til hele energiinfrastrukturen Prøvestenen en central rolle i skiftet væk fra fossile brændstoffer, der allerede er i gang.

Etableringen af et stort SAF-lager, der er direkte forbundet til Københavns Lufthavn, er et godt eksempel på, at Danmark allerede har en velfungerende infrastruktur, der også understøtter luftfartens behov for nye typer af brændstof. Inden for en kort årrække skal vi herhjemme kunne håndtere store mængder af forskellige typer flydende brændstoffer, som for eksempel PtX-baseret brændstof. Her udgør vores infrastruktur på Prøvestenen et solidt og skalerbart udgangspunkt for, at vi kan garantere stabile energiforsyninger på tværs af landet, gennem hele energiomstillingen. Ved at udnytte vores kompetencer her hos Oiltanking Copenhagen tackler vi udfordringerne ved energiomstillingen i fællesskab med vores kunder. Og vi vil blive ved med at være innovative for at kunne levere mere bæredygtige energiløsninger gennem hele denne omstilling,” forklarer han.

Ifølge Sune Petersen viser de seneste investeringer i at styrke adgangen til SAF herhjemme, hvordan gradvist mere bæredygtige flybrændstoffer lettest opnår den udbredelse, som både industrien og politikere ønsker.

Skal vi effektivt og billigt understøtte en mere bæredygtig luftfart, kræver det, at vi kan håndtere SAF-leverancer i meget stor skala. Det gør vi optimalt ved at udnytte den eksisterende infrastruktur. Så vi skal væk fra billedet af, at vi hælder ’grønt’ brændstof i hvert enkelt fly på en given rute. Det handler om massebalance, hvor flyselskabernes køb af SAF indgår i den samlede brændstofforsyning og gradvist fortrænger fossil jetfuel. Det gælder uanset, om det er SAF lavet på bioaffald eller PtX-baseret SAF, som kan blive lavet i langt større mængder og endnu mere bæredygtigt med bl.a. vedvarende strøm fra vindmøller eller solenergi og biogen CO2 ,” forklarer Sune Petersen.

__

* Den SAF, der er tilgængelig for luftfarten i dag, er udelukkende lavet på bioaffald, som f.eks. genanvendt madolie.

Om DCC & Shell Aviation Denmark
DCC & Shell Aviation Denmark er joint venture mellem DCC Holding Danmark og Shells globale forretning for brændstof til luftfarten. Virksomheden står for al logistik og forsyning af Shell flybrændstof til ni danske lufthavne, og er den største, uafhængige brændstofleverandør og -rådgiver til luftfarten i Danmark. Se mere på shellaviation.dk.

Om Oiltanking Copenhagen A/S
Oiltanking Copenhagen A/S er del af Mabanaft Gruppen, et ledende uafhængigt og integreret energiselskab med hovedsæde i Hamburg, og har en samlet lagerkapacitet på 462 tusinde kubikmeter. Oiltanking Copenhagen A/S ligger på Prøvestenen. Oiltanking Copenhagen A/S udlejer lagerkapacitet og leverer relaterede serviceydelser til sine kunder. Det primære produkt er jetbrændstof, som hovedsageligt forsynes via en rørledning til Kastrup lufthavn. Se mere på mabanaft.com.

Flere
nyheder

Bornholms Lufthavn

DCC & Shell Aviation Denmark står i dag for al levering af flybrændstof til fly og helikoptere i Bornholms Lufthavn. I samarbejde med Trafikstyrelsen…

Læs mere »

Denne hjemmeside bruger cookies i begrænset omfang. Du kan få oplysning om hvilke på denne side >