DCC & Shell Aviation EN

DCC & Shell Aviation Denmark er den største distributør af flybrændstof herhjemme. Vi er også en af de aktører med størst erfaring og indsigt inden for brændstof, planlægning og etablering af anlæg og anden infrastruktur samt inspektioner i forhold til sikkerhed, miljø og compliance. Som JIG-certificeret er vi i dag en betroet rådgiver og samarbejdspartner for de danske lufthavne.

Hver dag sikrer vi stabile forsyninger af flybrændstof til lufthavnene – fra landets største i København til Aalborg i nord og Bornholm i øst. Vi samarbejder med globale flyselskaber og private flyejere, og vi står for brændstofforsyninger til offshore-helikopterne i Nordsøen og landets redningshelikoptere.

DCC & Shell Aviation Denmark er aktiv i omstillingen til en mere bæredygtig dansk luftfart. Det sker i vores rolle som leverandør af Sustainable Aviation Fuel (SAF) og via partnerskaber omkring Power-to-X og produktion af fremtidens grønne flybrændstof, eJet Fuel.

Fuel Management

Mere end en brændstofleverandør – eksperter i brændstof, infrastruktur og compliance.
 

Sustainable Aviation

Fremtiden for luftfarten er grøn – i dag leverer vi jetfuel lavet af affaldsbiomasse og vi er med, når det handler om fremtidens eJet Fuel.

Fuels & Services

Vi dækker luftfartens brændstofbehov og tilbyder en nem og enkel betalingsløsning.
 

Denne hjemmeside bruger cookies i begrænset omfang. Du kan få oplysning om hvilke på denne side >