JIG 2024 Badge
Norwegian indfører fossilfrit flybrændstof modsvarende 100 flyvninger på Danmarks mest trafikerede indenrigsrute 

Dato

Norwegian indkøber fossilfrit brændstof modsvarende alt forbrug på 100 flyvninger mellem Aalborg og København. Initiativet skal vise, hvordan det allerede i dag i stor skala er muligt at reducere klimaaftrykket i dansk indenrigsluftfart med mere bæredygtigt flybrændstof.

Den danske regering har et erklæret mål om, at Danmark senest i 2025 skal have en ”grøn indenrigsrute”. Norwegian går nu sammen med bl.a. Aalborg Lufthavn for aktivt at vise, at det er muligt at indføre fossilfrit flybrændstof, også kaldet SAF, i stor skala allerede i dag.

Fly er i dag kun godkendt til iblanding af 50 procent fossiltfrit brændstof. Derfor vælger Norwegian i stedet at erstatte alt brændstof, som skal bruges til de hundrede flyvninger med fossilfrit brændstof. Dette leveres til Aalborg Lufthavns anlæg. Norwegian introducerer på denne måde fossilfrit flybrændstof på Danmarks travleste indenrigsrute mellem Aalborg og København. Initiativet er yderligere et skridt i flyselskabets ambitioner om at reducere de samlede emissioner med 45 procent i 2030. Tidligere i år offentliggjorde Norwegian, at flyselskabet havde indgået et samarbejde med Norsk e-Fuel for at bygge verdens første storskala produktionsanlæg for elektrobrændstof.

Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian, var til stede under lanceringsarrangementet i Aalborg Lufthavn i dag:
– Der har i længere tid været et stort fokus på, hvordan indenrigsluftfarten i Danmark kan overgå til mere bæredygtige brændstoffer både på kort og længere sigt. Med dette initiativ viser vi konkret, at det faktisk er muligt at etablere en dansk indenrigsrute med 100 procent SAF med den infrastruktur, der allerede findes i lufthavnene. Men for at det her skal blive en virkelighed i 2025, så må tilgængeligheden til fossilfri flybrændstoffer øges markant. I dag findes fossilfrit brændstof kun i meget begrænsede mængder, siger Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian.

DCC & Shell Aviation Denmark står for leveringerne af det fossilfrie brændstof til Aalborg Lufthavn. Forbruget på de hundrede flyvninger udgør i alt 140 tons. Brugen af fossilfrit brændstof i disse uger reducerer Norwegians CO2-udledning på ruten med op mod 80 procent samlet set. På et år har Norwegian cirka 2.200 flyvninger mellem Aalborg og København, hvilket indebærer et forbrug på omkring 3.000 tons flybrændstof. Hvis den tilsvarende mængde fossilfrit flybrændstof blev indført for at dække alle flyvninger på et år, ville CO2-udledningen fra ruten blive reduceret med cirka næsten 10.000 tons samlet set i et livscyklusperspektiv.

Indførslen af fossilfrit flybrændstof på indenrigsflyvningerne mellem Aalborg og København betyder samtidig, at Aalborg Lufthavn for første gang får direkte leverancer af det mere bæredygtige flybrændstof, SAF. Hos Aalborg Lufthavn ser adm. direktør, Niels Hemmingsen store perspektiver i det nye initiativ.

– Aalborg Lufthavn er glade for, at Norwegian har valgt os som samarbejdspartner til dette projekt. SAF-brændstof er fremtiden for hele luftfartsindustrien. Vi er, som lufthavn, partner på infrastrukturen i dette projekt og forventer, at projektet kan skabe de første trædesten til, at Danmarks første grønne indenrigsrute i 2025 også bliver fra Aalborg Lufthavn, siger han.

Et skridt mod mere bæredygtig luftfart
For DCC & Shell Aviation Denmark* afspejler samarbejdet med Norwegian de voksende ambitioner, som stadig flere inden for dansk luftfart har om at anvende alternative flybrændstoffer. Selskabet har i flere år arbejdet med branchen for at sikre adgang til SAF i stor skala. Og set i det lys er aftalen med Norwegian endnu et skridt på vejen mod at få indført mere bæredygtige flybrændstoffer i Danmark.

– Siden vi i 2021 startede de første leverancer af SAF til danske lufthavne har vi set en stigende interesse og efterspørgsel. Derfor har vi nu etableret det første SAF-lager herhjemme. Og det er herfra, at vi sammen med Norwegian kan levere SAF i så store mængder til Aalborg Lufthavn, som der reelt er tale om, siger Sune Petersen, Head of Sustainability i DCC & Shell Aviation.

– Lige nu er der en del debat om, hvordan alternative flybrændstoffer bliver tilgængelige for luftfarten i stor skala. Det handler både om produktionskapacitet. Men også om, hvorvidt det kræver investeringer i en særskilt infrastruktur til fly og lufthavne, eller om vi ud fra en massebalancebetragtning kan udnytte den eksisterende brændstofinfrastruktur. Norwegians initiativ er et godt eksempel på massebalanceprincippet, hvor man opnår samme effekt, som hvis SAF blev hældt direkte på flyet, afslutter han.

Fossilfrit flybrændstof– sådan fungerer det
Fossilfrit flybrændstof kaldes også for SAF, en forkortelse for Sustainable Aviation Fuel, og er et mere bæredygtigt alternativ til fossilbaseret jetfuel. SAF fremstilles i dag af bioaffald og -restprodukter. Eksempelvis genanvendt madolie og animalsk fedt. I fremtiden forventes PtX-baseret SAF at kunne produceres i betydeligt større mængder og endnu mere bæredygtigt ved at omdanne el fra sol- og vindkraft til flydende energiformer.

I forbindelse med Norwegians initiativ leverer DCC & Shell Aviation cirka 140 tons SAF, som bliver blandet med konventionelt flybrændstof i henhold til de gældende regler for iblanding af SAF. Det fossilfri flybrændstof leveres ind i den centrale brændstofinfrastruktur i Aalborg Lufthavn og bliver derfra tanket på alle de fly, der benytter lufthavnen og brændstofforsyningen. Det fossilfri brændstof er certificeret af International Sustainability and Carbon Certifacation (ISCC) i henhold til EU’s Renewable Energy Directive.

Ved at indkøbe SAF i en mængde, der modsvarer det totale brændstofforbrug på 100 flyvninger på ruten mellem Aalborg og København, reduceres forbruget af fossilt flybrændstof og dermed CO2-udledningen. Denne tilgang er den mest effektive måde til at opfylde den danske regerings målsætninger på.

* Synspunkter i denne meddelelse eller erklæring er fremsat af DCC & Shell Aviation Denmark og er ikke fremsat på vegne af, og afspejler heller ikke nødvendigvis synspunkter fra nogen virksomhed i Shell-koncernen.

For mere information:
Charlotte Holmbergh, kommunikationschef hos Norwegian, charlotte.holmbergh@norwegian.com, +46 709 89 05 18

Om Norwegian
Norwegian er et af Europas førende flyselskaber med over 300 ruter til mere end 100 destinationer. I løbet af 2022 transporterede selskabet 18 millioner passagerer. Norwegian har høje ambitioner om at bidrage til bæredygtig luftfart, og målet er at reducere emissionerne med 45% inden 2030. For at nå dette arbejder selskabet på tre områder: fornyelse af flyflåden, øget brændstofeffektivitet og øget anvendelse af fossilfrie flybrændstoffer. Læs mere på www.norwegian.com.

Flere
nyheder

Green Power Denmark

DCC & Shell Aviation er PtX-partner i Green Power Denmark. Danmark er på vej til at blive foregangsland for PtX, og vi har gode…

Læs mere »

Denne hjemmeside bruger cookies i begrænset omfang. Du kan få oplysning om hvilke på denne side >